Personuppgiftspolicy

Vad använder vi dina uppgifter till?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ta kontakt med dig vid en vunnen budgivning. Ditt förnamn visas för alla på platformen, alla övriga uppgifter används endast när vi skall ta kontakt med dig.

Vilka uppgifter sparar vi?

Vi sparar de uppgifter du ger oss när du registrerar dig:

Vi sparar dina uppgifter så länge som du har en konto på vår platform, du kan när som helst radera ditt konto. En del uppgifter sparas längre men då utan identifierbara personuppgifter.

Hur hanterar vi dina uppgifter?

Vi är personuppgiftsansvariga och ser till:

Registerutdrag

Du rätt att när som helst begära att få veta vad som sparas om dig i våra register genom ett så kallat registerutdrag.

Frågor

Vid frågor om vår hantering av dina uppgifter kontakta oss via mail på gdpr@cyta.se.

Du kan läsa mer om GDPR här.